OSP PODŁĘŻE

rok zał. 1927

Ochotnicza Straż Pożarna w Podłężu
32-003 Podłęże 161 NIP: 683 179 81 56

Zarząd OSP Podłęże

Zarząd

Zbigniew Maciejowski - prezes

Piotr Urych - wiceprezes

Ewelina Klima - skarbnik

Andrzej Baran - naczelnik

Piotr Baran - zastępca naczelnika

Marika Jakimowska - sekretarz