OSP PODŁĘŻE

rok zał. 1927

Ochotnicza Straż Pożarna w Podłężu
32-003 Podłęże 161 NIP: 683 179 81 56

Zarząd OSP Podłęże

Zarząd

Piotr Urych - prezes
Ewelina Klima - skarbnik
Andrzej Baran - naczelnik
Piotr Baran - zastępca naczelnika
Marika Jakimowska - sekretarz
Agnieszka Frankowska - gospodarz