OSP PODŁĘŻE

rok zał. 1927

Ochotnicza Straż Pożarna w Podłężu
32-003 Podłęże 161 NIP: 683 179 81 56

Historia Jednostki OSP w Podłęzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Podłężu, została założona w maju 1927 roku z inicjatywy ówczesnego wójta Podłęża - Franciszka Nowaka. Remiza mieściła się w prywatnym budynku na posesji pana Limanowskiego. 

Z większych zdarzeń, w których brali udział druhowie należy wspomnieć pożar w klasztorze w Staniątkach oraz pożar magazynu towarowego i wagonów na stacji PKP w Podłężu. Jednostka dysponowała wówczas konną sikawką oraz trąbką której używano podczas jazdy do pożaru.

W czasie drugiej wojny światowej kilku członków OSP Podłęże działało w konspiracyjnych szeregach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Za tę działalność zostali aresztowani przez Niemców i rozstrzelani 2 lutego 1944 roku koło wiaduktu kolejowego w Podłężu.  Wśród wielu zamordowanych byli druhowie Bolesław Chytroś, Józef Szeląg, Jan Wojas oraz Franciszek Wołowicz.

Po wojnie straż przeniosła się do budynku tzw. starej szkoły, gdzie funkcjonowała do 1967 roku. Z okazji 25-lecia, dzięki wsparciu mieszkańców jednostka została wyposażona w elektryczną syrenę alarmową oraz samochód terenowy marki Dodge oraz motopompę.
W 1967 roku przeniesiono jednostkę do nowej remizy przy Wiejskim Domu Kultury.

Z okazji 50 lecia jednostki, straż została wyposażona w samochód gaśniczy Star 20, który służył jednostce do 1997 roku. Zakupiono wówczas z własnych środków samochód Star 29, który dzięki wsparciu między innymi Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice i Komendy Głównej PSP oraz Związku Ochotniczych Straży pożarnych został wykonany karosaż pojazdu na gaśniczy. Pojazd przekazano i poświęcono w 70. rocznicę istnienia jednostki.
Dwa lata później jednostka OSP Niepołomice przekazała straży z Podłęża samochód marki Żuk, który został wciągnięty na podział bojowy w październiku 2001 roku. Pojazd został doposażony w motopompę, węże ssawne oraz drabinę. Kilka lat później samochód został zastąpiony pojazdem marki Ford Transit, który służy w jednostce do dziś.

Dzięki wsparciu miejscowych przedsiębiorców, miejscowej parafii oraz hojności członków i mieszkańców Podłęża siedziba jednostki od 2005 roku była stale modernizowana. Wymieniono między innymi ogrodzenie na terenie jednostki, przed budynkiem stanęła figura świętego Floriana, 
 a w internecie powstała strona internetowa. 

W 2007 roku podjęto starania o zakup drugiego średniego samochodu. Po otrzymaniu wsparcia ze strony burmistrza Niepołomic, udało się sprowadzić używany samochód marki Mercedes Benz z holenderskiej jednostki straży pożarnej. Samochód służy w jednostce do dnia dzisiejszego.

W 2017 roku z Środków Budżetu Obywatelskiego Niepołomic jednostka została wyposażona w zestaw ratownictwa medycznego oraz defibrylator. W edycji na rok 2017 zakupiono 4 aparaty oddechowe z kompletnym wyposażeniem. Budowa obecnej remizy została zapoczątkowana w 2017 roku, a nowy samochód zakupiono, między innymi, dzięki wsparciu ze środków z Budżetu Obywatelskiego Niepołomic na rok 2018.